Grb     

        Dijaliza Mali Lošinj

        Dom zdravlja PGŽ  - Ispostava Mali Lošinj              

  • 1-image058.jpg
  • 1-iStock_000025626788Medium-1.jpg
  • Unutranjost4.jpg

 

 "The Dialysis Center of Mali Losinj offers all a patient needs. Friendly and professionell working medical staff, modern equipment and hygienic treatment. Holidays and Dialysis at Mali Lošinj is a perfect combination."

 

Centar za dijalizu otvoren je cijele godine i raspolaže sa 7 dijaliznih mjesta.

Rad s pacijentima provodi se ponedjeljkom, srijedom i petkom u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni.

Moguć je izbor između:

  • klasične hemodijalize
  • on-line hemodijafiltracije.

Koriste se aparati za dijalizu Fresenius 4008S i  5008S. U upotrebi su  visokoprotočni i niskoprotočni dijalizatori Fresenius FX serije.

Nadzor nad lječenjem provodi specijalist interne medicine - kardiologije uz još jednog liječnika i medicinske sestre posebno educirane za dijalizu.

Zbrinjavanje komplikacija povjereno je Kliničko Bolničkom Centru (KBC) Rijeka.