Grb     

        Dijaliza Mali Lošinj

        Dom zdravlja PGŽ  - Ispostava Mali Lošinj              

  • 1-iStock_000025626788Medium-1.jpg
  • Unutranjost4.jpg
  • 1-image058.jpg

 

 "The Dialysis Center of Mali Losinj offers all a patient needs. Friendly and professionell working medical staff, modern equipment and hygienic treatment. Holidays and Dialysis at Mali Lošinj is a perfect combination."

 

Plaćanje

  1. Bolesnici  iz Hrvatske moraju priložiti valjanu uputnicu za suradnu ustanovu od svog matičnog centra i ne plaćaju nikakve troškove liječenja.

  2. Bolesnici  iz Europske unije moraju priložiti valjanu Europsku karticu zdravstvenog osiguranja i ne plaćaju troškove liječenja.

  3. Bolesnici iz drugih zemalja:

    • Konvencija o zdravstvenom osiguranju Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (vrijedi za pojedine zemlje).
    • Podmirenje troškova od strane osiguravajućeg društva (za sada je ugovoreno samo s osiguravajućim društvom Coris). Potrebno je priložiti garanciju  privatnog osiguravajućeg društva da će troškovi biti podmireni za određen broj dijaliza.

  4. Gotovina.